DANH MỤC KHOÁ HỌC
MAS B - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán 2K6
MAS B - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán 2K6
306 Bài học
11 Chương
2,000,000đ
1,000,000đ
MAS B - Luyện Thi Chuyên Đề - Vật lý 2k6
MAS B - Luyện Thi Chuyên Đề - Vật lý 2k6
Giáo viên: Ngô Thái Ngọ
118 Bài học
1 Chương
2,000,000đ
1,000,000đ
MAS B - Luyện Thi Chuyên Đề - Hóa Học 2k6
MAS B - Luyện Thi Chuyên Đề - Hóa Học 2k6
Giáo viên: Văn Bình
82 Bài học
7 Chương
2,000,000đ
1,000,000đ
MAS B - Luyện Thi Chuyên Đề - Tiếng Anh 2k6
MAS B - Luyện Thi Chuyên Đề - Tiếng Anh 2k6
Giáo viên: Tiểu Đạt
175 Bài học
5 Chương
2,000,000đ
1,000,000đ
MAS B - Luyện Thi Chuyên Đề - Sinh học 2k6
MAS B - Luyện Thi Chuyên Đề - Sinh học 2k6
Giáo viên: Đỗ Tuấn
427 Bài học
7 Chương
2,000,000đ
1,000,000đ
MAX-G (VNUHCM) - Tiếng Anh
MAX-G (VNUHCM) - Tiếng Anh
Giáo viên: Bùi Văn Công
71 Bài học
6 Chương
600,000đ
400,000đ
COMBO TOÁN CAO CẤP
COMBO TOÁN CAO CẤP
Giáo viên: Lê Tiến Long
0 Bài học
0 Chương
1,500,000đ
800,000đ
Toán Lớp 9 Chương trình cũ
Toán Lớp 9 Chương trình cũ
Giáo viên: Kiến Guru
188 Bài học
10 Chương
1,000,000đ
600,000đ
Vật Lý Lớp 9
Vật Lý Lớp 9
Giáo viên: Kiến Guru
112 Bài học
5 Chương
1,000,000đ
600,000đ
Hoá Học Lớp 9
Hoá Học Lớp 9
Giáo viên: Kiến Guru
97 Bài học
5 Chương
1,000,000đ
600,000đ
Sinh Học Lớp 8
Sinh Học Lớp 8
Giáo viên: Kiến Guru
93 Bài học
11 Chương
1,000,000đ
600,000đ
Ngữ Văn - Kết Nối Lớp 7 Chương trình mới
Ngữ Văn - Kết Nối Lớp 7 Chương trình mới
Giáo viên: Kiến Guru
56 Bài học
9 Chương
1,000,000đ
600,000đ
Lịch Sử & Địa Lí Lớp 6 Chương trình mới
Lịch Sử & Địa Lí Lớp 6 Chương trình mới
Giáo viên: Kiến Guru
84 Bài học
9 Chương
1,000,000đ
600,000đ
Tiếng Anh Lớp 8
Tiếng Anh Lớp 8
Giáo viên: Kiến Guru
73 Bài học
4 Chương
1,000,000đ
600,000đ
Khoa Học Tự Nhiên Lớp 7
Khoa Học Tự Nhiên Lớp 7
Giáo viên: Kiến Guru
162 Bài học
20 Chương
1,000,000đ
600,000đ
Ngữ Văn Lớp 6 Chương trình mới
Ngữ Văn Lớp 6 Chương trình mới
Giáo viên: Kiến Guru
82 Bài học
4 Chương
1,000,000đ
600,000đ
Kỹ Năng Thế Kỷ 21 Lớp 8 Chương trình cũ
Kỹ Năng Thế Kỷ 21 Lớp 8 Chương trình cũ
Giáo viên: Kiến Guru
64 Bài học
7 Chương
1,000,000đ
600,000đ
TOÁN TIẾNG ANH
TOÁN TIẾNG ANH
Giáo viên: Trần Bình
0 Bài học
3 Chương
Tiếng Việt Lớp 5
Tiếng Việt Lớp 5
Giáo viên: Kiến Guru
488 Bài học
20 Chương
1,000,000đ
600,000đ
Toán Lớp 4 Chương trình cũ
Toán Lớp 4 Chương trình cũ
Giáo viên: Kiến Guru
221 Bài học
6 Chương
1,000,000đ
600,000đ
Tiếng Việt - Chân Trời Lớp 3
Tiếng Việt - Chân Trời Lớp 3
Giáo viên: Kiến Guru
237 Bài học
15 Chương
1,000,000đ
600,000đ
Toán Lớp 2 Chương trình mới
Toán Lớp 2 Chương trình mới
Giáo viên: Kiến Guru
159 Bài học
4 Chương
1,000,000đ
600,000đ
Học Vần - Kết Nối Lớp 1 Chương trình mới
Học Vần - Kết Nối Lớp 1 Chương trình mới
Giáo viên: Kiến Guru
125 Bài học
6 Chương
1,000,000đ
600,000đ
Tiếng Việt Lớp 5 - Cơ Bản
Tiếng Việt Lớp 5 - Cơ Bản
Giáo viên: Kiến Guru
241 Bài học
9 Chương
1,000,000đ
600,000đ
Lịch Sử Lớp 4 Chương trình cũ
Lịch Sử Lớp 4 Chương trình cũ
Giáo viên: Kiến Guru
99 Bài học
9 Chương
1,000,000đ
600,000đ
Tiếng Việt - Kết Nối Lớp 3
Tiếng Việt - Kết Nối Lớp 3
Giáo viên: Kiến Guru
340 Bài học
7 Chương
1,000,000đ
600,000đ
Tiếng Anh Lớp 2 Chương trình mới
Tiếng Anh Lớp 2 Chương trình mới
Giáo viên: Kiến Guru
71 Bài học
4 Chương
1,000,000đ
600,000đ
Học Vần - Chân Trời Lớp 1 Chương trình mới
Học Vần - Chân Trời Lớp 1 Chương trình mới
Giáo viên: Kiến Guru
123 Bài học
7 Chương
1,000,000đ
600,000đ

VIDEO

 • Cùng VTV Khám Phá Kiến Guru
  Cùng VTV Khám Phá Kiến Guru
 • NIỀM CẢM HỨNG TUYỆT VỜI - KIẾN GURU x BÙI CÔNG NAM | OFFICIAL MUSIC VIDEO
  NIỀM CẢM HỨNG TUYỆT VỜI - KIẾN GURU x BÙI CÔNG NAM | OFFICIAL MUSIC VIDEO
 • CHỮA ĐỀ THI CHUYÊN VINH LẦN 2 NĂM 2023 - MÔN TOÁN - Thầy Nguyễn Quốc Chí
  CHỮA ĐỀ THI CHUYÊN VINH LẦN 2 NĂM 2023 - MÔN TOÁN - Thầy Nguyễn Quốc Chí
 • THỰC CHIẾN LẤY CHẮC 9 ĐIỂM - BUỔI 3 - ĐỀ BẮC GIANG 2023 - Thầy Nguyễn Quốc Chí
  THỰC CHIẾN LẤY CHẮC 9 ĐIỂM - BUỔI 3 - ĐỀ BẮC GIANG 2023 - Thầy Nguyễn Quốc Chí
 • Câu Phân Tích số liệu trong đề ĐGNL chính thức đợt 1-2023
  Câu Phân Tích số liệu trong đề ĐGNL chính thức đợt 1-2023
 • 2K6 XUẤT PHÁT SỚM - PHÂN TÍCH PHƯƠNG TRÌNH LI ĐỘ
  2K6 XUẤT PHÁT SỚM - PHÂN TÍCH PHƯƠNG TRÌNH LI ĐỘ

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN